Historia
“Stenhöveln” är det vardagliga namnet på det långa huset i Gössäter med höga skorstenen som det växer en björk i. Skorstenen med björken har nästan blivit en landmärke på Kinnekulle. Men landmärke blev byggnaden redan i mitten på 1800-talet då den ursprungliga verksamheten startade: att förädla kalksten till byggnadselelemant av olika slag.

I närheten höggs eller sågades kalksten ur Kinnkulle för att sedan sågas i mindre bitar och som sedan hyvlades till jämna fina ytor med en fansttiskt mönster som skapades före senaste istiden. Som mest jobbade här mer än 100 personer. Bankdiskar, entréornamnet, bänksivor, trappsteg, öppna spisar och gravstenar lämnade Gössäters stenhuggeri i stril ström fram till mitten av 1950-talet då verksamheten lades ner.

Kinnekulle hembygdsförening